Izola

Izola

Na objektu oskrbovanih stanovanj »center starejših« Izola smo uporabili luči z biološko aktivno razsvetljavo ter upoštevali vse kriterije primernega osvetljevanja za starejše, da se bodo novi stanovalci počutili dobro v svojih novih domovih.